Details

Meer kwaliteit van leven


Meer kwaliteit van leven

Integratieve persoonsgerichte dementiezorg

von: Rose-Marie Dröes, Jos Schols, Philip Scheltens

32,99 €

Verlag: Bohn Stafleu Van Loghum
Format: PDF
Veröffentl.: 09.12.2017
ISBN/EAN: 9789036820486

DRM-geschütztes eBook, Sie benötigen z.B. Adobe Digital Editions und eine Adobe ID zum Lesen.

Beschreibungen

Dit boek focust op de integratie van kennis om het optimaal functioneren van mensen met dementie te bevorderen, geheel in de geest van het Deltaplan Dementie.Kernpunt is steeds: om de kwaliteit van het leven te optimaliseren zijn erkenning van de individuele behoeften, wensen en mogelijkheden een voorwaarde naast een maximum aan respect voor de persoon met dementie.In de eerste vier hoofdstukken: de diagnostiek, de symptomen en de medicamenteuze behandeling van de aandoening en de non-medicamenteuze behandeling.Vervolgens beschrijven vier hoofdstukken heel concreet welke zorg er mogelijk is vanuit functioneel perspectief: -     basiszorg, -     omgevingsstrategieën in de verschillende stadia van dementie, -     activeringsstrategieën, -     reactivering met en zonder technologische hulpmiddelen.Tenslotte komen in tien hoofdstukken alle mogelijke vormen van begeleiding aan de orde om te helpen leren omgaan met de gevolgen van dementie en emotioneel in evenwicht te blijven. De persoon met dementie moet alle steun krijgen bij het vinden van steeds een andere balans tussen behoud van regie en afhankelijkheid:- wat zijn nog zinvolle en haalbare bezigheden? - hoe help je hem/haar een positief zelfbeeld te behouden?- wat kan helpen om in contact te blijven met familie en vrienden?-      wat zijn wensen voor toekomstige behandeling bij voortschrijding van de ziekte?
Mw. prof. dr. R.M. (Rose-Marie) Dröes, bewegingswetenschapper en psychogeriatrisch onderzoeker, hoogleraar Psychosociale hulpverlening voor mensen met dementie bij de afdeling Psychiatrie van VU medisch centrum in Amsterdam en senior onderzoeker bij GGZ-inGeest in Amsterdam. Zij is tevens partner van het Alzheimercentrum VUmc en bestuurslid van het Amsterdam Center on Ageing VUmc-VU.Prof. dr. J. (Jos) M.G.A. Schols, specialist Ouderengeneeskunde, directeur Behandeling en begeleiding bij Zorgorganisatie Envida in Maastricht, hoogleraar Ouderengeneeskunde bij de Vakgroepen Huisartsgeneeskunde en Health Services Research van de Universiteit Maastricht.Prof. dr. Ph. (Philip) Scheltens, neuroloog, directeur Alzheimercentrum VUmc, wetenschappelijk directeur Parelsnoer Instituut en vice-voorzitter van het bestuur van Deltaplan Dementie.
Dit boek focust op de integratie van kennis om het optimaal functioneren van mensen met dementie te bevorderen, geheel in de geest van het Deltaplan Dementie. Kernpunt is steeds: om de kwaliteit van het leven te optimaliseren zijn erkenning van de individuele behoeften, wensen en mogelijkheden een voorwaarde naast een maximum aan respect voor de persoon met dementie.In de eerste vier hoofdstukken: de diagnostiek, de symptomen en de medicamenteuze behandeling van de aandoening en de non-medicamenteuze behandeling.Vervolgens beschrijven vier hoofdstukken heel concreet welke zorg er mogelijk is vanuit functioneel perspectief: -     basiszorg, -     omgevingsstrategieën in de verschillende stadia van dementie, -     activeringsstrategieën, -     reactivering met en zonder technologische hulpmiddelen.Tenslotte komen in tien hoofdstukken alle mogelijke vormen van begeleiding aan de orde om te helpen leren omgaan met de gevolgen van dementie en emotioneel in evenwicht te blijven. De persoon met dementie moet alle steun krijgen bij het vinden van steeds een andere balans tussen behoud van regie en afhankelijkheid:- wat zijn nog zinvolle en haalbare bezigheden? - hoe help je hem/haar een positief zelfbeeld te behouden?- wat kan helpen om in contact te blijven met familie en vrienden?- wat zijn wensen voor toekomstige behandeling bij voortschrijding van de ziekte?
Leert de kwaliteit van leven van mensen met dementie te verbeterenFocust op de integratie van kennis om het optimaal functioneren te bevorderenBelicht de voorwaarden voor het omgaan met een maximum aan respect

Diese Produkte könnten Sie auch interessieren:

Trauma, miedo y amor
Trauma, miedo y amor
von: Franz Ruppert
EPUB ebook
19,99 €
Mental
Mental
von: Steve Ellen, Catherine Deveny
EPUB ebook
12,49 €
Microaggression Theory
Microaggression Theory
von: Gina C. Torino, David P. Rivera, Christina M. Capodilupo, Kevin L. Nadal, Derald Wing Sue
PDF ebook
49,99 €